Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 10 april 2019.

Aktieägare Antal Aktier Andel %
Rune Löderup (Privat och via bolag) 9.698.692 15%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3.667.434 6%
Nexium AB 3.051.278 5%
Knutsson Holding AB 2.725.344 4%
Watermill Ventures Limited 2.526.428 4%
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY 2.250.866 4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1.921.639 3%
Adexsi Holding Ltd 1.816.244 3%
Da Silva Rodrigues, Andre Daniel 1.742.017 3%
Günther & Wikeberg Kapitalförvaltning AB 1.200.000 2%
Total top 10 30.599.942 48%
Other (around 4500 shareholders) 32.628.391 52%
Total 63.228.333 100%