Revisor

Michael Olsson Revisor

MAZARS SET Revisionsbyrå är vald revisor med auktoriserad revisor Michael Olsson som huvudansvarig revisor.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB
Box 1317
111 83 Stockholm
Sweden