Nyheter

GoldBlue AB: VD tecknar aktier för 750.000 kronor

GoldBlues VD Andre Rodrigues tecknar aktier i pågående emission för 750.000 kronor. Styrelseledamot Staffan Lindgren tecknar för 410.000 kr och styrelseledamot Jesper Ramskov Jensen som tidigare inte har haft aktier tecknar för 60.000 kronor.

"Värderingen av GoldBlue är kraftigt nedtryckt pga händelserna kring betalningsleverantörer i Kina. Nu har vi fått nya betalningslösningar på plats och sportsbook är integrerad för alla våra marknader. Våra nya lanseringar i Vietnam, Indonesien och Thailand visar stark tillväxt. Alla pusselbitar är på väg att falla på plats och jag tror på en mycket positiv tillväxt för 2019. Mitt beslut att tiofaldig öka mitt ägande i GoldBlue baserar sig på en stor tilltro till vår utveckling de kommande åren." - Andre Rodrigues VD. 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 08.38 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.