Nyheter

GoldBlue anger estimerad inlösenvärde på aktien

GoldBlue AB har i december erhållit hela köpeskillingen efter förvärvet av GoldBlue Ltd förutom den summa om 500.000 EUR (Ca 5,25 Mkr) som hålls inne av köparen tills den 26 April 2020 då köparens garantiperiod går ut.

Merparten av utestående ackumulerade större kostnader för GoldBlue AB och alla utestående kostnader för GoldBlue Ltd är betalda.

Bolaget estimerar att cirka 0,10 öre per aktie kommer delas ut till aktieägarna i ett inlösenprogram som verkställas efter Årsstämman 2020. Årsstämman är bestämd till 27 mars 2020 men kan komma tidigareläggas. Återstående likvid i bolaget efter inlösen estimeras per 27 mars till ca 1,5-2 miljoner kronor. Den del som hålls inne av köparen tills garantitiden är över kommer antingen delas ut eller användas för att köpa aktier i det bolaget som tar över bolagets börsplats, dessa aktier kommer då att delas ut till GoldBlues aktieägare pro rata. Bolaget vill dock påpeka att om köparen till GoldBlue Ltd hävdar att vissa garantier inte är uppfyllda kan den utestående del av köpeskillingen om 500.000 EUR reduceras eller ej komma att utbetalas av köparen.

Bolaget har under hösten träffat et tiotal bolag som är intresserade av att ta över bolagets börsplats på Nordic Growth Market ("NGM") och denna process beräknas avslutas innan Årsstämman 2020. För att ta över börsplatsen måste det nya bolaget godkännas av NGM.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 17 december 2019

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 480 404 517

Denna information är sådan information som Goldblue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e december 2019 kl. 09:15 CET.

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.