Nyheter

GoldBlue förlänger exklusivitet till och med den 30e september 2019

Parterna är överens om huvudvillkoren i köpeavtalet och förhandlar nu för att komma överens om alla garantivillkor i avtalet innan det kan signeras av båda parter. GoldBlue förlänger därför exklusivitet för köparen till den 30e september.

Då avtalet är komplext och på 90 sidor där engelsk lag används, är det därför svårt att ge en exakt tidpunkt för när parterna är överens och avtalet signeras. Målet är signering inom två veckor. Efter signering kommer köparen att påbörja överföring av likvida medel till GoldBlue AB.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266  

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2019  kl. 14:28 CET.  

Kort om GoldBlue GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.