Nyheter

GoldBlue har erhållit ett bud på dotterbolaget GoldBlue Ltd

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") har erhållit ett bud på bolagets dotterbolag GoldBlue Ltd som genom dotterbolag äger alla bolagets väsentliga tillgångar. Budgivaren är en europeisk speloperatör som önskar att snabbt komma in på den asiatiska spelmarknaden. Budet är på 3,3 MEUR som motsvarar ca 35 MSEK.

GoldBlues styrelse tycker budet är intressant och har valt att signera ett Letter of Intent som ger budgivaren exklusivitet till due diligence fram till den 5 augusti 2019. Därefter kommer det ges besked om man går vidare för att formulera ett detaljerat köpeavtal.

Budgivaren vill inte offentligöra sitt namn då det är en stor osäkerhet om affären går igenom och på grund av att exlusivitetsperioden för en due diligence är kort.

För GoldBlue kan detta innebära ett stort kapitaltillskott som kommer delas ut till aktieägarna minus eventuella ackumulerade fordringar fram till det datum då bolaget erhåller kapital för affären. Dessa fordringar kan komma uppgå till ca 2 Mkr och är bla en förmedlingsprovision för affären om 4 procent. Det som kvarstår av GoldBlue efter en genomförd affär är det noterade bolaget GoldBlue AB som även det har ett värde för andra bolag som söker en noteringsplats. 

VD André Rodrigues kommenterar: "Budet på GoldBlue Ltd visar på att bolagets låga noteringsvärde attraherar flera intressenter att komma med bud och att värde på bolagets tillgångar överstiger vad börsen värderar de till. Bolaget har sedan tidigare erhållit ett bud om 1,25 MEUR på bolagets plattformsteknologi men vi tycker budet från denna nya budgivare är intressantare och har valt att ge de en kort exklusivitetsperiod fram till och med den 5 augusti. 

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2019  kl. 23:50 CET.

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.