Nyheter

Split och Inlösen av aktier

GoldBlue har nu rätt ut alla frågeställningar kring ett inlösenprogram och bestämt sig för att föreslå Årsstämman 2020 en så att kallad split/inlösen. Detta innebär att alla aktieägare kommer erhålla en inlösenaktie för varje aktie de äger och att denna aktie kommer lösas in i kontanter några veckor efter att inlösenaktien är på aktieägarnas depåer. Bolaget har nu en ny webbplats www.goldblueab.se .

Bolaget kommer dock ej kalla till någon extrastämma då bolaget måste ha utdelningsbara medel enligt årsredovisningen. Årsstämman kommer tidigareläggas så inte aktieägarna behöver vänta för länge på att få det utdelade kapitalet. Målsättningen är att lägga stämman under mars månad 2020 eller om möjligt tidigare.

Bolaget kommer senast i kallelsen till Årsstämman redogöra för det exakta kapitalet som kommer lösas in per aktie.

Efter att GoldBlue har sålt verksamheten i GoldBlue Ltd är nu kostnadsnivån på en miniminivå med 1 person anställd, vilken hanterar all administration i bolaget. Investor Relations frågor är outsourcad till Beqouted.

GoldBlue AB söker nu aktivt efter ett bolag som är intresserad av att ta över börsplatsen på Nordic Growth Market. Bolaget har för närvarande ca 4500 ägare.

All information om inlösen och andra aktiviteter kommer läggas ut på bolagets nya websida: www.goldblueab.se, vilken lanseras idag 2019-11-27.

Vi har kommunicerat detta tidigare men vill igen förtydliga att det ej kommer publiceras några delårsrapporter. Nästa rapport blir bokslutskommunikén som publiceras den 21sta februari 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 480 404 517

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.