Nyheter

Utestående köpeskilling inbetald

GoldBlue AB har erhållit 5,2 Mkr från köparen av GoldBlue Ltd. Detta är slutlig återstående betalning från köparen av GoldBlue Ltd.

Kassan i GoldBlue AB per den 1 juni 2020 är 23,2 Mkr, av detta skall ca 15,3 Mkr delas ut till aktieägarna i det pågående inlösenprogrammet.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:03 CET den 1 juni 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 1 juni 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.