Om oss

Om Goldblue AB

Start och uppgång

GoldBlue AB utvecklade genom dotterbolag en speloperatörsverksamhet som riktade sig mot spelare i flera länder i Sydostasien och Kina.

Bolaget hade till och med 2017 en kraftig årlig omsättningstillväxt, vilken under februari 2018 ledde till att bolaget noterades på NGM MTF.

Problem startar

Under våren 2018 råkade bolaget ut för problem de inte kunde styra över då speloperatörsverksamheternas viktigaste betalsystem blockades för betalningar. Orsaken var påtryckningar från kinesiska staten mot de större betalleverantörerna som Wechatpay.

Den totala omsättningen i GoldBlues dotterbolag kollapsade på kort tid med 60 procent och bolaget fick inte ett integrerat och stabilt betalsystem före slutet på 2018, då även andra betalsystem blockades. Detta medförde att en stor del av kundstocken försvann till större konkurrenter som hade egenutvecklade betalsystem.

Nya lanseringar och ansträngd likviditet

För att diversifiera sig mot risk lanserade bolagets dotterbolag under 2018 speloperatörsverksamhet på 3 nya marknader. Detta krävde under 2018 investeringar i form av nyanställningar av flera personer för at driva verksamheterna och investeringar i marknadsföring.

Tillsammans med den stora kund- och omsättningsförlusten mot den kinesiska marknaden, uppstod ett intäktsbortfall och en ökning av rörelsekostnaderna per månad och ett nytt kapitalbehov uppkom under hösten 2018. Kapitalbehovet medförde att bolaget införde kostnadsbesparingar samt tog upp ett brygglån under september 2018 och senare under året genomförde en garanterad företrädesemission. Det tog dock längre tid än beräknat att få ned bolagets kostnadsnivå bland annat genom en stor reduktion av antalet anställda. Delar av emissionslikviden gick även åt till att betala ackumulerade leverantörsskulder samt betala tillbaka brygglån. Under April 2019 uppstod på nytt ett kapitalbehov. Augment Partner anlitades som rådgivare och bolaget tog upp ett brygglån på totalt ca 6 Mkr under slutet på April månad.

Beslut om försäljning av GoldBlue Ltd

Då börsvärde hade fallit till väldigt låga nivåer tog Goldblues styrelse ett beslut under maj 2019 att försöka sälja delar av eller hela speloperatörsversamheten, inklusive den egenutvecklade platformsmjukvaran. GoldBlue AB anlitade en rådgivare, som under slutet på maj månad hittade 2 potentiella köpare till bolaget.

Under juni månad fick bolaget ett bud på platformsmjukvaran och en förhandling inleddes med köparen. Parallellt med detta, under juli månad fick bolaget ett annat indikativt bud på Goldblue Ltd samt alla deras dotterbolag och denna köparen inledde en due diligence. Då denna köparen visade större seriösitet beslutade GoldBlue AB att ge denna part exklusivitet.

Parallellt med pågående due diligence påbörjades ett arbete med att upprätta ett köpeavtal under augusti månad.

Detta avtal signerades av både parter under oktober 2019 och Goldblue Ltd såldes för 3 MEUR minus de lån som köparen hade ställt till bolaget om 0,4 MEUR. Använder vi en växelkurs på SEK/EUR på 10,7 kr så blir köpeskillingen 27,82 Mkr. Från köpeskillingen skall det dock dras kostnaden för brygglån och räntor om 0,52 Mkr, ackumulerade kostnader om ca 5,8 Mkr varav ca 2,5 Mkr är relaterat till dotterbolagen. Köparen håller även inne 5,35 Mkr i sex månader från signerat köpedatum som en garanti och GoldBlue AB kommer reservera ca 1,3 Mkr i likviditet för att betala löpande kostnader tills bolaget är sålt eller likviderat.

De pengar som är kvar kommer delas ut till aktieägarna genom ett inlösenprogram efter årsstämman 2020, vilken beräknas hållas under mars 2020.

Bolaget letar nu efter en köpare till det noterade bolaget GoldBlue AB som har ca 4500 aktieägare och är noterat på Nordic Growth Market.

Ett exakt belopp för inlösen och inlösen per aktie kommer anges i kallelsen till Årsstämman.